؟ به تمام فرامانداری های ۸۱ استان ترکیه چه پیامی ابلاغ شده است

به تمام فرامانداری های ۸۱ استان ترکیه ابلاغ شده است که به جهت جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، کلیه رستورانها و اماکن مشابه فقط اجازه ارسال غذا را خواهند داشت و امکان پذیرایی از مشتریان در داخل رستورانها و کافه ها تا ابلاغ بعدی ممنوع میباشد

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه