آموزش زبان ترکی 10 - املاک

شرکت مهاجرتی شایان

اگر به دنبال پاسخ سوال های خودتان هستید فرم زیر را پرکنید تا مشاورین ما با شما تماس بگیرند.

 

آموزش زبان ترکی ۱۰

آموزش زبان ترکی

در این بخش به آموزش اعداد در زبان ترکی استانبولی میپردازیم .امیدواریم این مطلب برای آن دسته از عزیزانی که قصد سفر به ترکیه و یا اقامت در ترکیه را دارند مفید واقع شود .

اعداد :

صفر Sıfır

یک چهارم Çeyrek

یک دوم،نیم Yarım/buçuk

یک Bir

دو İki

سه Üç

چهار Dört

پنج Beş

شش Altı

هفت Yedi

هشت Sekiz

نه Dokuz

ده On

یازده On bir

دوازده On iki

سیزده On üç

بیست yirmi

سی Otuz

چهل Kırk

پنجاه Elli

شصت altmış

هفتاد Yetmiş

هشتاد Seksen

نود Doksan

صد Yüz

دویست İki yüz

هزار   Bin

دو هزار İki bin

ده هزار On bin

یک میلیون Milyon

یک میلیارد Milyar

نکته

  • برای عدد ۱۱ باید دو عدد ، ده و یک را کنار هم بگوییم On bir
  • برای عدد ۱۲ باید دو عدد، ده و دو را کنار هم بگوییم On iki
  • برای عدد ۱۳ باید دو عدد، ده و سه را کنار هم بگوییم On üç
  • برای عدد ۱۴ باید دو عدد، ده و چهار را کنار هم بگوییم On dört
  • و این روش به همین شکل ادامه پیدا میکند.
  • عدد شصت و پنج خواهد شد altmış beş

t.me/shayannett

تلفن های تماس: ۰۰۹۰۵۳۶۴۶۷۵۳۰۹
۰۰۹۰۵۳۹۲۴۷۷۸۵۸

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه