جمعیت ترکیه به ۸۳ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۹۹۷ نفررسید

خبرگزاری آناتولی
جمعیت ترکیه با یک میلیون و ۱۵۱ هزار و ۱۱۵ نفر افزایش نسبت به سال ۲۰۱۸ به ۸۳ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۹۹۷ تن رسید.
خبرگزاري آناتولي اخبار خود از طريق سامانه مدیریت خبر (HAS) براي مشترکین رسانه‌ای ارسال و فقط بخشي از آنها را خلاصه و در وبسايت خود منتشر ميكند. بنابراين براي دريافت اخبار كامل ما، لطفا تماس گرفته و مشترك شويد!
موضوعات مرتبط

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه