❌ تغییر آدرس اینترنتی ثبت درخواست ماسک رایگان

❌ تغییر آدرس اینترنتی ثبت درخواست ماسک رایگان

???? پس از اعلام توزیع ماسک رایگان توسط وزیر ارتباطات ترکیه حجم انبوهی از درخواست‌ها در وبسایت اعلام شده ثبت شد.

???? با افزایش درخواست‌ها وبسایت maske.epttavm.com در مدت کوتاهی دچار مشکل شد.

???? از این پس درخواست ماسک رایگان از درگاه اینترنتی دولت e-devlet قابل ثبت خواهد بود./تله ۱

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه