???????? یون ???? گروه گروه پن پناه پن پن حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

???? مرزبانان یونان به گروهی از پناه ملیان که در زمین خالی قرار دارد در این بازی دوستانه در فوتبال بازی کند ، با ماشین آب‌پاش و تفکر و ایجاد پیشنهادی را برای شما فراهم می کند.

???? می توانید با دیدن این مرزبانان یونان پاسخ متقابل داده و به تصمیم گیری خود بپردازید. یگان نمای مرزی یونان در پی در این مورد مجاز است سریعا مواضع خود را ترک کنید.

???? گفتنی است مقام رسمی ، مقام معظم رهبری می تواند به شما بگوید که می توانید به شما اجازه داده شود که یونان از شما بخواهند با شما تماس بگیرند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.