❌ ویروس کرونا به تیم بسکتبال فنرباغچه می باشد

 

???? تیم بسکتبال فنرباغچه اظهار کرد: مجاز است و می تواند مدیر اداری این تیم ، علائم ابتلا به ویرایش کرونا را باشد.

این در این بیانیه می توانیم: در صورت تمدید کنترل روتین تیم بسکتبال مرد ، علائم ویروس کرونا در اختیار شما از بین و مقام اداری به چشم نگاه کنید.

بخش در بخش اختصاص داده شده از این بیانیه عنوان شده: پس از ارزیابی این علائم ، راهنمای تیم برای انجام کامل به بهترین وجه فرستاده شده است. این نتیجه را می توان با استفاده از مجوز آزمایشگاهی به وی داد و ستد کرد. / ان تی وی

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه