نحوه ازدواج در ترکیه

ثبت ازدواج در ترکیه

اتباع خارجی نیز در ترکیه می توانند عقد ازدواج در ترکیه خود را جاری کنند. مراحل ازدواج در ترکیه اتباع خارجی اندکی با اتباع ترکیه متفاوت می باشد. جهت کسب اطلاعات ... مطالعه کامل